//Fit and Tolerance
Fit and Tolerance2018-03-27T21:04:37+00:00

Fit and Tolerance

1.Inner ring of rod ends

d over    – 6 10 18 30 50 80
mm incl 6 10 18 30 50 80 120
SI..E SI..ES
SI..ES 2RS
SA..E SA..ES
SA..ES 2RS
GIR..UK GAR..UK 0 0 0 0 0 0 0
GIR..UK 2RS -0.008 -0.008 -0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.020
GAR..UK 2RS
GK..DO GF..DO
GIHR..DO
GIHR-K..DO
GIHN-K..LO +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035
GF..LO 0 0 0 0 0
SI..T/K SA..T/K 0.012 0.015 0.018 0.021
SI..PK SA..PK
SSI..T/K SSA..T/K
PHS.. POS..
CF.. CF..T
CM.. CM..T
JF.. JM.. 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
SIZJ..S SAZJ..S -0.013 -0.013 -0.030 -0.030 -0.030
SIZP..S SAZP..S

2.Centre height deviation of rod ends

d over 6 20 30 45 60
mm incl 6 20 30 45 60 80
Δhs 0.80 0.80 1.00 1.40 1.80 2.25
1.20 -1.20 -1.70 -2.10 -2.70 -3.40

3.Inner ring of spherical plain bearing

d over 6 10 18 30 50 80 120 180 250
mm incl 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315
GE..E 0 0 0
-0.008 -0.008 -0.008
GE..ES 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03 -0.035
GE..ES 2RS 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03 -0.035
GEG..E 0 0
-0.008 -0.008
GEG..ES 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GEG..ES 2RS 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GEEW..ES 0.018 0.021 0.025 0.03 0.035 0.04
0 0 0 0 0 0
GEEM..ES 2RS 0.000 0.000 0.000
-0.010 -0.012 -0.015
GEZ..ES 0 0 0 0 0 0
GEGZ..ES -0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025
GEZ..ES 2RS 0 0 0 0 0 0
GEGZ..ES 2RS -0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025
GAC..S 0 0 0 0 0 0
-0.012 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GX…S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.008 -0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GE..C 0 0 0 0 0
-0.008 -0.008 -0.008 -0.010 -0.012
GE..ET
2RS
0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GE..FW 0 0 0 0
-0.008 -0.008 -0.008 -0.010
GE..FW 2RS 0 0 0 0 0 0 0
-0.008 -0.010 -0.012 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03
GEBK..S +0.012 +0.015 +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035
0 0 0 0 0 0 0
GEBJ..S +0.012 +0.015 +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035
0 0 0 0 0 0 0
COM..
/HCOM
+0.038 +0.038 +0.038 +0.038 +0.038 +0.038
-0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
COM..T
/HCOM..T
+0.038 +0.038 +0.038 +0.038 +0.038 +0.038
-0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Inner ring width tolerance

d over 50 80 120 180 250 315
mm incl 50 80 120 180 250 315 400
ΔBs
-0.12  -0.15  -0.20  -0.25  -0.30  -0.35  -0.40 

4.Inner ring of spherical plain bearing

d over 10 18 30 50 60 80 120 150 180 250 315
mm incl 18 30 50 60 80 120 150 180 250 315 400
GE..E 0 0
-0.008 -0.009
GE..ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.009 -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GE..ES 2RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GEG..E 0 0 0
-0.008 -0.009 -0.011
GEG..ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GEG..ES 2RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GEEW..ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GEEM..ES 2RS 0 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018
GEZ..ES 0 0 0 0 0 0 0 0
GEGZ..ES -0.009 -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03
GEZ..ES 2RS 0 0 0 0 0
GEGZ..ES 2RS -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018
GAC..S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.014 -0.016 -0.016 -0.018 -0.02 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GX…S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.009 -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035
GE..C 0 0 0
-0.008 -0.009 -0.011
GE..ET
2RS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.009 -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GE..FW 0 0 0 0
-0.008 -0.009 -0.011 -0.013
GE..FW 2RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.009 -0.011 -0.013 -0.013 -0.015 -0.018 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04
GEBK..S 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.016 -0.019
GEBJ..S 0 0 0 0
-0.011 -0.013 -0.016 -0.019
COM..
/HCOM
0 0 0 0 0 0 0 0
-0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
COM..T
/HCOM..T
0 0 0 0 0 0 0 0
-0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018

Outer ring width tolerance

d over 50 80 120 180 250 315
mm incl 50 80 120 180 250 315 400
ΔCs
-0.24  -0.30  -0.40  -0.50  -0.60  -0.70  -0.80